extrmFx


backup content


Te drejtat e reservuara.  extrmgroup
     extrmFx Shqip Facebook             
extrmfx është një domain dhe një markë tregtare që i përket extrmpc Ltd, një Shoqëri Tregtare me Përgjegjësi të kufizuar, me qendrë në Hong Kong . XM është partneri i Shoqërisë.

Idetë e publikuara nuk janë shenja tregtare ose sisteme investimi profesionale, ndiqni me përgjegjësinë e juaj. Për informacione të mëtejshme lexoni Kushtet dhe Klauzole e riskut. Për çdo informacion të mëtejshme Ju lutemi kontaktoni: info@extrmpc.com